Home
Editorial
Information for authors
EDITORIAL

EDITORIAL BOARD:

Chief Editor – V. M. Zhdan (Ukraine, Poltava)
Vice Editor – V. M. Dvornyk (Ukraine, Poltava)
Head of the Editorial Board Pavlenko O. V. (Ukraine, Kiev)
Literary Editor – T. O. Leshchenko (Ukraine, Poltava)
Scientific Editor – I. P. Kaydashev (Ukraine, Poltava)
Executive Secretary – M. V. Khrebor (Ukraine, Poltava)

MEMEBERS OF EDITORIAL BOARD:

V. M. Bobyryov (Ukraine, Poltava), V.I. Bida (Ukraine, Kyiv), A. P. Gasyuk (Ukraine, Poltava), G. A. Loban (Ukraine, Poltava), V. F. Makeev (Ukraine, Lviv), T. O. Petrushanko (Ukraine, Poltava), L. M. Tarasenko (Ukraine, Poltava), Yu. I. Sylenko (Ukraine, Poltava), P. S. Flis (Ukraine, Kyiv), L. O. Khomenko (Ukraine, Kyiv)

EDITORIAL COUNCIL:

D. S. Avetikov (Ukraine, Poltava), A. V. Borysenko (Ukraine, Kyiv), V. I. Gryzodub (Ukraine, Kharkiv), L. F. Kaskova (Ukraine, Poltava), D. M. Korol (Ukraine, Poltava), V. M. Mudra (Ukraine, Lugansk), M. Ya. Nidzelskiy (Ukraine, Poltava), A. K. Nikolishyn (Ukraine, Poltava), O. V. Rybalov (Ukraine, Poltava), M. M. Rozhko (Ukraine, Ivano-Frankivsk), G. P. Ruzin (Ukraine, Kharkiv), A. V. Samoilenko (Ukraine, Dnipropetrovsk), T. P. Skrypnikova (Ukraine, Poltava), L. V. Smaglyuk (Ukraine, Poltava), P. I. Tkachenko (Ukraine, Poltava), O. A. Udod (Ukraine, Donetsk), Andrej M Kielbassa (Austria, Krems).

Higher medical
educational institution
of Ukraine
"Ukrainian medical
stomatological academy"Home | Editorial | Information for authors