Головна сторінка
Редакція
До відома авторів
Контакти
Архів номерів
Останній номер
Головна сторінка


"Український стоматологічний альманах" - це науково-практичний фаховий журнал, призначений для науковців, які займаються розробкою теоретичних та практичних проблем стоматології: співробітників НДІ, науковців і викладачів медичних вузів і факультетів вдосконалення лікарів, практичних лікарів, студентів стоматологічних факультетів; зубних техніків.

Провідна мета журналу - висвітлення сучасних досягнень української стоматології. Журнал публікує оригінальні статті про проведені клінічні, клініко-експериментальні і фундаментальні наукові роботи, огляди, опис складних клінічних випадків, матеріали коференцій з питань стоматології. Журнал зареєстровано у жовтні 2000 р., перереєстровано у 2015 році свідоцтво: серія КВ, № 21967-11867 ПР Міністерство юстиції України. Інтернет версія журнала запущена в 2013 році.

Засновник: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» Свідоцтво про Державну реєстрацію: ДК №11691 від 17.02.2004 р.

"Український стоматологічний альманах" включений до Переліку наукових видань (№ 747 від 13.07.2015), в яких можуть публікуватися основні результати кандидатських і докторських дисертацій.

Виходить 1 раз на 3 місяці (чотири номери за рік).

Розповсюджується на території України, включений до каталогу України. Передплатний індекс 06358.

Статті публікуються мовою оригінала (українською, російською, англійською).

Матеріали, подані в редакцію проходять процедуру закритого рецензування і приймаються до друку редакційною колегією. Журнал розміщений на онлайнових базах даних Національна бібліотека України ім.Вернадського, GOOGLE SCHOLAR, на базі Наукової електронної бібліотеки «КИБЕРЛЕНИНКА». Включено до Російського індексу наукового цитування (РИНЦ) на базі Наукової електронної бібліотеки ELIBRARY.RU.

Розділи журналу:
 1. Експериментально-теоретичний.
 2. Терапевтична стоматологія.
 3. Хірургічна стоматологія.
 4. Ортопедична стоматологія.
 5. Ортодонтія.
 6. Стоматологія дитячого віку.
 7. Імплантологія.
 8. Епідеміологія, організація історії.
 9. Практичному лікареві.
 10. Короткі повідомлення.
 11. Зуботехнічне виробництво.
 12. Питання методології медичної освіти та науки.
 13. Огляди.
 14. Рецензії та дискусії.
 15. Нові матеріали, технології.
 16. Студентські наукові роботи.
 17. Авторські свідоцтва, патенти.
 18. Автореферати захищених дисертацій.
 19. Ювілеї.
 20. Некрологи.
 21. З’їзди, конференції, конкурси.

Вищий державний
навчальний заклад України
"Українська медична
стоматологічна академія"Головна сторінка | Редакція | Контакти | До відома авторів | Архів номерів | Останній номер